Ин. язык исключён из числа обязательных предметов ГИА

Иностранный язык исключён из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

https://edu.gov.ru/press/2884/inostrannyy-yazyk-isklyuchen-iz-chisla-obyazatelnyh-predmetov-po-kotorym-provoditsya-gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya/